Harmaakaihi

Harmaakaihi

Harmaakaihilla tarkoitetaan iän mukana tulevaa mykiön samentumista. Kaihi on nykyisin leikkauksella helposti hoidettavissa.

Harmaakaihin oireet

Oireena on yleensä hitaasti etenevä, kivuton näön tarkkuuden heikkeneminen. Etenkin kirkkaassa valossa näkeminen on hankalaa valon taittumisen häiriön vuoksi. Kaihi voi aiheuttaa myös häikäisyä ja värisävyjen muuttumista.

Aiheuttaja

Ikääntyminen on kaihin yleisin aiheuttaja. Muita mahdollisia syitä ovat mm. diabetes, runsas infrapuna-altistus, runsas altistus röntgensäteille ja systeeminen kortisonilääkitys.

Diagnostiikka

Oireet antavat vihjeen taudin olemassaolosta. Silmän punaheijasteen tutkimisen yhteydessä voidaan havaita kaihin aiheuttamia samentumia mykiössä. Näön testauksessa todetaan näöntarkkuuden alenema. Silmälääkärillä käyminen ei lievissä tapauksissa yleensä ole tarpeen.

Harmaakaihin hoito

Ensivaiheessa silmälasien hankkiminen parantaa näöntarkkuutta. On myös mahdollista, että aiempi silmän taittovirhe muuttuu huomattavastikin ja lasien uusimisella voi kaihin vuoksi alentunut näöntarkkuus parantua. Usein taittovirhe muuttuu likitaitteisempaan suuntaan. Siinä vaiheessa, kun silmälasit eivät enää riittävästi auta, tulee harkita kaihileikkausta. Kaihileikkaus palauttaa näöntarkkuuden, jos silmänpohjassa ei ole vikaa. Nykyään kaihia ei ole tarpeen kypsytellä kuten ennen oli tapana. Hoitotakuun myötä julkisten sairaaloiden kaihileikkauskriteereitä on jouduttu kiristämään resurssipulan takia, minkä takia potilas pääsee nykyisin aiempaan myöhemmin julkisen sairaalan leikkausjonoon. Halutessaan potilas voi hakeutua yksityissektorille leikkaukseen, jossa leikkaukseen voi päästä aikaisemmassa vaiheessa ja jonottamatta.

Valtakunnalliset kaihileikkauskriteerit julkisessa sairaanhoidossa on asetettu näöntarkkuustasolle, joka vaaditaan ajokorttia varten. Kaihi voi kuitenkin olla selvästi potilasta haittaava jo huomattavasti ennen tätä näöntarkkuustasoa. Tällöin yksityissektorilla suoritettava kaihileikkaus on hyvä vaihtoehto potilaalle, joka kokee kaihin haittaavan elämänlaatua häiritsevästi.

Kaihileikkaus on tavallisesti päiväkirurgisesti paikallispuudutuksessa suoritettava toimenpide. Leikkaus voidaan suorittaa myös hyvin iäkkäille ja kohtalaisen huonokuntoisillekin potilaille. Tarvittaessa voidaan käyttää myös yleisanestesiaa tai laajempia puudutuksia.

Kaihileikkauksessa potilaan samentunut mykiö poistetaan ultraäänitekniikkaa apuna käyttäen pienen alle 3 mm viillon kautta. Tilalle asetetaan tekomykiö, jonka vahvuus mitataan sopivaksi ennen toimenpidettä. Tekomykiöllä voidaan vaikuttaa potilaan aiempaan taittovirheeseen ja potilas voi jopa päästä kaihileikkauksella kokonaan eroon silmälaseistaan. Leikkauksen jälkeiseen taittovirheeseen vaikuttaa potilaan aiempi taittovirhe sekä leikataanko molemmat silmät vai ainoastaan toinen. Esitutkimuksen aikana leikkaava lääkäri arvioi tilanteen ja informoi potilasta vaihtoehdoista.

Seuranta

Kaihi ei tarvitse erityisempää seurantaa. Kun näöntarkkuus heikkenee riittävästi, on aika hankkia uudet silmälasit; tai jos tilanne ei enää parane laseilla, kaihi leikataan.

Harmaakaihin yleisyys

Ikääntyneessä väestössä kaihi on yleinen vaiva. Kaihileikkaus on hyvin yleinen toimenpide.

Ennuste

Kaihilla on taipumus hiljalleen edetä ja huonontaa näöntarkkuutta. Mikäli kaihi pääsee riittävän pahaksi ja sitä ei leikata, silmä sokeutuu. Täysin kypsäkin kaihi voidaan leikata ja aiemmin kaihin vuoksi menetetty näkö palauttaa, mikäli silmä on muuten terve. Silmänpohjan tilannetta ei voi kuitenkaan tällöin arvioida ennen kaihileikkausta, koska tiivis kaihi estää silmälääkäriä näkemästä mikroskooppitutkimuksessa verkkokalvolle.

 

LÄHDE:www.terve.fi/harmaakaihi