Koululaisen ja nuoren näkö

8.8.2018


Koululaisen ja nuoren näkö

 

Ajankohtaista asiaa koululaisen näöstä. Nyt kun koulut ovat alkamassa, kannattaa kiinnittää huomiota, että lapsen tai nuoren näkeminen on mukavaa eikä aiheuta ongelmia koulussa.

 

Yli 8-vuotias voi käydä optikolla

Näkö on koululaisen tärkein työväline. Se on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa tai jossain vaiheessa kesken lukuvuotta, sillä näköongelmat voivat huonontaa koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Lapsen on vaikea itse huomata näkevänsä huonosti, varsinkaan jos hänellä ei ole ollut aiemmin laseja. Koulutyö kuormittaa näköä ja lapsi voi olla haluton lähitöihin. Tänä päivänä älylaitteet kuormittavat silmiä todella paljon ja näköongelmia on enenemässä määrin yhä nuoremmilla.
Oirekyselystä voi olla apua ongelman kartoittamisessa. Täytä oirekysely yhdessä lapsen kanssa. Vääriä vastauksia ei ole. Vastausten perusteella voidaan päätellä, onko tarvetta näöntutkimukselle; tarkastuksen voi aloittaa optikolta. Tarvittaessa optikko ohjaa aina silmälääkärille jatkotutkimuksiin.

Nuorten näkö muuttuu nopeasti

Murrosiässä kasvun ollessa kiivaimmillaan myös näkökyky voi muuttua todella nopeasti, jopa puolessa vuodessa. Jos nuorella on jo silmälasit, on tärkeää, että näöntarkastusväli ei veny vuotta pidemmäksi. Näkö kannattaa käydä tarkistuttamassa ja jos muutos ei ole suuri eikä haittaa opiskelua, voidaan lasihankintaa siirtää vähän eteenpäin. Näön muutoksiin vaikuttavat nuoren luonnolliseen kehitykseen liittyvien asioiden lisäksi lisääntynyt sisätiloissaolo sekä tietokoneen, tablettien ja kännykän käyttö. Silmän kyky tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin heikkenee harjoituksen puutteessa, millä voi olla vaikutusta takapulpetissa istuvan opiskelijan oppimiskykyyn. Joskus tuntuu siltä kuin näkö jäisi ”jumiin” lähelle.

Lataa koululaisen Näköoirekysely osoitteesta:

http://www.naery.fi/wp-content/uploads/KOULnakokys_lomake2016_su_kentat.pdf

Jos yhteenkin kohtaan tulee kyllä / joskus ruksi, ota täytetty kysely mukaasi ja tule optikolle lapsen kanssa keskustelemaan tilanteesta.

Voit varata ajan www.kruunuoptiikka.fi/ajanvaraus